Sitet for udvikling af historieundervisningen i grundskolen
FORSIDE  
 
GRUNDSKOLE  
 
  LÆRERUDDANNELSE  
 
OPINION  
 
KONKURRENCE  
 
FACEBOOK-GRUPPE  
 
OM HISTORIEWEB  
 
NYHEDSBREV  
 
KONTAKT  
 


 
 

David Demais-Behrens diskuterer historiebevidsthed versus historiekanon

Bacheloropgave cirkler om baggrunden for historiekanonen og stiller begreberne op overfor hinanden.
 BA-opgave fra David Demais-Behrens
HistorieWeb.dk kan igen bringe en interessant, overblikspræget bacheloropgave.
David Demais-Behrens er 4.årsstuderende ved Læreruddannelsen Zahle og har overstået sin BA-eksamen med afhandlingen her.

Under titlen Historiebevidsthed eller Historiekanon? sættes den kommende historiekanon ind i et samfundsmæssigt og skolepolitisk perspektiv.
Selve problemformuleringen er: "Hvorfor har vi fra det kommende skoleår fået en Historiekanon i folkeskolen? Og hvilke konsekvenser kan den og de øvrige ændringer i Fælles Mål II tænkes at få for undervisningen i historiefaget?"

Giv din kommentar nedenfor!

<< Tilbage Del